Home

Musikverkstaden har service på stränginstument.

Telefon :  072-720 26 23.


Mitt huvudinstrument  är pianot och dess service.

 Sedan flera år jobbar jag även med girarr  och stråkninstument.

Telefon+46 123 456 78 90