Stråk

Musikverkstaden

Björn JanssonStråkinstrument kräver visst omvårdad. Iband krävs omfallade reparationen, iband mindre justringar.

Jag har erfanehet av ganska omfattande arbetet.

Bilderna visar en kontrabas från insidan.

Ett stall där stallbenen byggt på.

En nyckelharpa som jag fick försigställa.