Kontakt

Musikverkstaden

Björn Jansson


Min verkstad finns i källaren på Sandgatan 36 i Norrköping. Det finns bara två lagliga bilvägar in i mitt område. Dels från Vattengatan och från Slottsgatan. 

Telefonnummret igen:  011107022

Då jag är mycket ute på pianostämningar så är verkstaden ofta obemannad. Så säkrast är att ringa och bestämma tid. Telefonen är mobil så den jag jag alltid med. Inbland medför jobbet att jag inte svarar direkt men då ringer jag upp.