Home

Musikverkstaden har service på stränginstument.

Telefon :  011-107022

även mobilt.

Mitt huvudinstrument  är pianot och dess service.

 Sedan flera år jobbar jag även med girarr  och stråkninstument.

Musikverkstaden

Björn Jansson